Professionel ledelses-
og organisationsudvikling

Det handler om værdier, visioner, viden & vilje

Rådgivning, der gør en forskel

VIZPER et et professionelt rådgivningsselskab, der arbejder med leder- og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor.

VIZPERS udgangspunkt er, at gode ledere og sunde virksomheder kræver både individuelle og kollektive gode løsninger i gensidigt samspil og at følgende fire aspekter indgår i forløbet for at sikre, at ønsket om en given udvikling kan realiseres i virkeligheden og at udviklingen sker på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde for både den enkelte og fællesskabet. Det drejer sig om:

Værdier, visioner, viden & vilje

VIZPER rådgiver derfor dig og din organisation, så dine/jeres værdier danner grundlaget for den ønskede forandring, at visionerne danner fundamentet for forandringsprocessen, at den fornødne viden til at håndtere processen er til stede og at det hele føres ud i livet, med det ønskede resultat.

Rådgivning for ledere på alle niveauer

Målgruppen omfatter ledere på alle niveauer fra administrerende direktører til teamledere og fra erfarne ledere med strategisk ansvar til nye ledere med ansvaret for opgavevaretagelsen i organisationen.

Rådgivningsopgaverne spænder derfor fra strategisk overordnede opgaver til nære udviklingsopgaver af nye ledere eller udviklingen i samarbejdet i organisationens ledelsesgruppe.

Hvor nogle opgaver har lederne i fokus, så har andre organisationerne som indsatsområde. VIZPER rådgiver både offentlige og private virksomheder fra selvejende institutioner til faglige organisationer, ejerledede virksomheder og store virksomheder.

Referencer

Nedenfor ses forskellige rådgivnings- og konsulentopgaver VIZPER har varetaget forskellige kunder.

Med udgangspunkt i hensynet til den fortrolige dialog mellem kunde og VIZPER, er de forskellige opgaver beskrevet bredt uden angivelse den konkrete kundes navn, organisation eller virksomhed.

Eksempel A:
Personlig lederudvikling og politisk karriere

Lederen ønskede et individuelt tilrettelagt forløb, med fokus på at skærpe egne strategiske, relationelle og økonomiske kompetencer. Vedkommende var leder i den offentlige sektor og ønskede et at skifte organisation og ledelseslag samt at påbegynde en politisk karriere.

VIZPER bistod med et forløb, der både omfattede de tre fokusområder og med sparring omkring jobskifte og rådgivning i forbindelse med valg. Lederen er i dag i nyt job, som ønsket, og valgt ind i kommunalbestyrelse.

Eksempel B:
Udvikling af lederteam i privat virksomhed

Kompetenceløft af samlet lederteam i større teknologisk virksomhed med fokus på organisatorisk sammenhængskraft og vækst på nye markeder. Forløbet strakte sig over seks måneder og omfattede hele organisationens direktion, chefgruppe og mellemledere.

Virksomheden har efterfølgende oplevet øget fastholdelse, øget lønsomhed i virksomheden og vækst på de øgede områder. Forløbet blev planlagt, så det passede til branchen og i overensstemmelse med virksomhedens DNA.

Eksempel C:
Rådgivning vedrørende organisationsændringer i børsnoteret selskab

Rådgivningen omfattede strategiske scenarier for dansk børsnoteret selskab med udenlandsk kapitalfond som ejer i forhold til mulige organisationsændringer i Danmark, herunder muligheden for opsplitning af selskabet i to nye selskaber.

Processen forløb i flere samtidige spor, der både omfattede virksomhedens markedsmæssige muligheder, virksomhedens indre organisering i forhold til optimering samt synergierne i adskillelse af virksomhedens dele i fremtiden. Forløbet varede ca. halvandet år.

Eksempel D:
Ledelsesrådgivning i fagpolitisk organisation

Rådgivning vedrørende organisationens fremtidige struktur mellem hovedsæde og decentrale enheder placeret i hele landet samt den økonomiske skruktur i organisationen, for at sikre en optimeret ressourceanvendelse til fordel for medlemmerne. Undervejs i processen blev et tredje aspekt – organisationens medlemsnedgang integreret i forløbet.

Forløbet strakte sig over et år og omfattede udover rådgivning, facilitering og medlemsinddragelse af politiske valgte i processen. De besluttede ændringer er herefter implementeret i organisationen med de positive ønskede effekter.

Om mig

Jeg er ejer af VIZPER, der siden 2018 har rådgivet ledere, ledelsesteams og organisationer i forbindelse med individuelle, fælles eller organisatoriske forandrings- og udviklingsforløb.

Udgangspunktet med etableringen af VIZPER har været et professionelt ønske om, at god udvikling bør gennemføres med udgangspunkt i fire centrale forhold:

Værdier, visioner, viden og vilje.

Med mere end 25 års ledelseserfaring i politisk styrede, store komplekse organisationer på både direktions-, chef- og lederniveau, har jeg således god indsigt i alle ledelseslag i organisationen. Jeg er universitetsuddannet i forvaltning, er desuden uddannet lærer og har efteruddannelse indenfor ledelse på Master- og Diplomniveau. I perioden 2018 – 2022 har jeg været erhvervsøkonomisk censor ved CBS.

Jeg har indsigt i de store velfærdsområder, kommunal forvaltning, samspillet mellem det offentlige og private og har i en årrække samarbejdet med faglige organisationer om uddannelse af tillidsvalgte og organisatoriske ansatte.

Samtidig har jeg erfaring med rådgivning private virksomheder – både i SMV segmentet og i større virksomheder. Jeg taler flydende tysk og har indsigt i tysk arbejdsmarkeds-, kultur- og uddannelsesforhold.

Jeg er ejer af VIZPER, der siden 2018 har rådgivet ledere, ledelsesteams og organisationer i forbindelse med individuelle, fælles eller organisatoriske forandrings- og udviklingsforløb.

Udgangspunktet med etableringen af VIZPER har været et professionelt ønske om, at god udvikling bør gennemføres med udgangspunkt i fire centrale forhold:

Værdier, visioner, viden og vilje.

Med mere end 25 års ledelseserfaring i politisk styrede, store komplekse organisationer på både direktions-, chef- og lederniveau, har jeg således god indsigt i alle ledelseslag i organisationen. Jeg er universitetsuddannet i forvaltning, er desuden uddannet lærer og har efteruddannelse indenfor ledelse på Master- og Diplomniveau. I perioden 2018 – 2022 har jeg været erhvervsøkonomisk censor ved CBS.

Jeg har indsigt i de store velfærdsområder, kommunal forvaltning, samspillet mellem det offentlige og private og har i en årrække samarbejdet med faglige organisationer om uddannelse af tillidsvalgte og organisatoriske ansatte.

Samtidig har jeg erfaring med rådgivning private virksomheder – både i SMV segmentet og i større virksomheder. Jeg taler flydende tysk og har indsigt i tysk arbejdsmarkeds-, kultur- og uddannelsesforhold.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte mig for rådgivning om hvorledes jeg hjælpe med planlægning, gennemførelse og opfølgning af strategiske forandrings- og udviklingsforløb for dig, dine ledere eller din organisation.

Kontakt mig på

VIZPER

  • Parkvej 14, 4690 Haslev

  • CVR: 39888173

  • Parkvej 14, 4690 Haslev
  • CVR: 39888173