JEG SÆTTER MENNESKET OG FÆLLESSKABET FØRST

Mit ståsted

VIZPER er skabt med udgangspunkt i, at sætte mennesket og det fællesskab vi alle indgår i først.

Med de fire kerneværdier – værdier, viden, visioner og vilje – rådgiver jeg ledere og organisationer med at udvikle sig bedst muligt.

God ledelse skaber fælles resultater i organisationen.

i har derfor alle brug for de rette kompetencer og for at være i dialog med hinanden, at udveksle ideer, viden og synspunkter. Lederen og organisationen har brug for hinanden og udvikler sig positivt i gensidigt samspil.

Morgendagens ledere skal kunne lede i balance mellem Leadership og Management og sikre både udvikling og sikker drift. Dette stiller store krav til ledere – både på det personlige, det interpersonelle, det kommunikative, det strategiske, det økonomiske og det driftsmæssige område.

Tilsvarende stilles der i fremtiden endnu større krav til den enkelte organisation om vedvarende at øge kvalitet og effektivitet.

For at indfri krav og visioner og samtidig sikre gode vilkår for medarbejdere og ledere, er det derfor helt afgørende at have fokus på sine kerneværdier i det strategiske arbejde med at udvikle ledere og organisationer til fremtiden.