DANIEL BLUM, GRUNDLÆGGER OG EJER AF VIZPER

Min baggrund

Jeg er grundlægger og ejer af VIZPER, der er etableret i 2018.

Jeg er universitetsuddannet i forvaltning og uddannet lærer. Med mere end 20 års ledelseserfaring fra stillinger som vicedirektør, rektor, uddannelseschef og skoleleder har jeg erfaring med, og viden om et meget bredt udsnit af uddannelsesområdet fra folkeskolen/privatskolen til erhvervsuddannelses-, gymnasie- og efteruddannelsesområdet. Som følge deraf har jeg indgående erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i politisk styrede organisationer, strategiudvikling og implementering samt drift og ledelses- og styringsvilkår i politisk styrede organisationer.

Jeg har indsigt i de store velfærdsområder, kommunal forvaltning, samspillet mellem det offentlige og private og har i en årrække samarbejdet med faglige organisationer om uddannelse af tillidsvalgte og organisatoriske ansatte. Jeg taler flydende tysk og har indsigt i tysk kultur, arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold.

Ud over arbejdet i VIZPER er jeg ekstern lektor ved Diplomuddannelsen i Ledelse og medlem af det erhvervsøkonomiske censorkorps ved CBS, RUC og SDU.