RÅDGIVNING DER GØR EN FORSKEL FOR DIG OG DIN ORGANISATION

Jeg tilbyder

I VIZPER tilbyder jeg lederudvikling og organisationsudvikling med udgangspunkt i VIZPERS fire kerneværdier – værdier, viden, visioner og vilje.

Det enkelte udviklingforløb udvikles derfor i dialog og tæt samarbejde for at sikre, at behov, ønsker og resultater går hånd i hånd og at det gennemførte forløb medfører reel merværdi for lederen, ledelsesteamet eller i organisationen.

Rådgivningsopgaverne omfatter således både individuelle lederudviklingsforløb med rekruttering, rådgivning, sparring samt fokus på udvikling og videre karriere, udvikling af ledelsesteam for ønsket om øget værdi i organisationen samt strategiske organisationsudviklingsforløb f.eks. i forbindelse med større forandringsprocesser, fusioner, faglig udvikling eller implementering af visioner/nye strategier.

Ønskes dette, så kan opgaven afsluttes med ECTS givende eksamen på Diplomniveau i samarbejde med Center for Diplomledelse. Ligeledes kan opgaver løses med profiltest og i samarbejde med konsulentteam med særlige fagkompetencer.